4-5 ETG 3 ETG 2 ETG UTSOLGT

1. etasje

UTSOLGT

2. etasje

3. etasje

4-5. etasje

Ole Kr. Kristiansen
Eiendomsmegler MNEF

40 40 86 10
okk@em1sr.no
Cato Hersvik-Olsen
Salgs- og markedssjef

99 60 21 44
cato@murisor.no